Centrums larm har ingen direkt koppling till brandkåren

Valsta centrums brandlarm har inte direkt koppling till brandkåren. Någon måste larma via telefon innan räddningstjänsten rycker ut.

31 augusti 2018 06:00

Per Jonsson, brandkårens distriktschef i Märsta/Sigtuna, berättar att det är vanligt att köpcentrum är direkt kopplade till räddningstjänsten.

Märsta centrum, men även fungerande delar av Eurostop Arlanda (Eurostop är under ombyggnad idag) har denna direkta koppling, men inte Valsta centrum.

Så här fungerar det på Valsta centrum: Larmet går till vaktbolaget, som då åker dit för kontroll. Först om det verkligen handlar om brand kan brandkåren kopplas in.

– Så det blir en fördröjning innan vi kommer. Men det är centrumägaren som bestämmer detta. Rent lagligt kan vi inte ställa krav på direkt koppling till oss. Det enda krav vi kan ställa är att det ska finnas utrymningslarm.

– Min fundering är dock varför försäkringsbolaget inte ställer det kravet? Det är ju en fördröjning på mellan fem och tio minuter innan väktarna åker. Det måste finnas en diskussion mellan centrumägare och försäkringsbolaget, säger Per Jonsson.

Nyligen gick brandlarmet i Valsta centrum på en helg, och information gick ut via högtalare då folk ombads utrymma.

– Vi lämnade våra saker och gick ut direkt. Det var en lång väntetid, över 1,5 timme, innan vi fick komma in igen. Vi var frustrerade över att inget verkade funka, säger Steningebon Anna Johansson.

Randviken fastigheter, som är projektpartner till Fondex-gruppen som äger Valsta centrum, vill inte svara på fler frågor men säger att de uppfyller kravet genom att ha utrymningslarm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago