Bunker för åtta blir museum

En skyddsbunker blir Märstas första historiska museibyggnad.

2 oktober 2017 11:00

I en hundrastgård mellan Ekilla och Norrbacka i Märsta, ligger ett 200 kvadratmeter stort blivande museum. Det är en gammal skyddsbunker, byggd 1972, som var hemlig ända in på 1990-talet. Nu saneras den på uppdrag av det kommunalägda fastighetsbolaget Komfast på grund av mögelangrepp. Den beräknas stå klar för användning till våren.

– Vi tycker att den är en viktig del av vår historia. Den här bunkern visar på vår strategiska placering i världen, säger Ted Hesselbom museichef i Sigtuna kommun.

Nu inleds ett arbete med att kontakta skolor i kommunen och Ted Hesselbom hoppas att alla ska få med skyddsbunkern i sin undervisning.

Det finns många barn i Sigtuna kommun i dag som flytt krig, hur tänker ni där?

– Jag tänker att när vi pratar med de nyaste svenskarna om till exempel silverskatten i Sigtuna, då plockar vi fram mynt från alla de platser som de kommer ifrån. De kan också ge oss nya berättelser om upplevelsen att vara nära krig. Krig är inte bara där eller här, det finns en risk hela tiden överallt, säger Ted Hesselbom.

Sigtuna museum har i uppdrag att berätta kommunens historia, men hittills finns flest historiska byggnader samlade i Sigtuna stad. Bunkern blir den första byggnad som bevaras i kommunal regi i Märsta.

Det var medlemmar i föreningen för militärhistoriskt bevarande som tog initiativet till att bevara bunkern. Timo Lipitsä är ordförande för föreningen och har ett specialintresse för militär teknik.

– Folk kan få sig en tankeställare av att gå in i bunkern. Det är ganska hemskt att tänka sig att åtta män skulle sitta där nere och röka medan hela samhället utanför var förstört. Militären övade på den tiden efter principen att om fienden skulle släppa en kärnvapenladdning, skulle det ske i höjd med Sollentuna. Det var en strategisk plats för att slå ut så mycket som möjligt utan att skada Arlanda eller hamnarna i Stockholm som man förstås ville ha kvar oskadda för eget bruk, säger Timo Lipitsä.

Enligt Ted Hesselbom äskas nu om 200 000 kronor som en engångssumma för att hålla bunkern i drift. Men det blir inget museum med fast personal och fast personal, bunkern ska gå att bokas av grupper och skolklasser för enskilda besök och visningar.

<p>Skyddsbunker</p>

Bunkern i Märsta inreddes år 1972, under kalla kriget. Den är utrustad för att kommunens åtta viktigaste män skulle kunna överleva och fortsätta verka trots en kärnvapenattack. Åtta stolar, åtta par bestick, åtta askkoppar och så vidare. Inredningen är som tagen ur en Ikeakatalog från 1972, orange och med jeansklädda dynor. Man har försökt att skapa en hemmiljö för män som väljer att lämna sina barn och sin familj på utsidan. Något som förbryllar museipersonalen är att det finns elva sovplatser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!