Borgerlig budget röstades igenom

Det blev som väntat den borgerliga alliansens budget som röstades igenom under onsdagen.

20 juni 2019 09:15

En följd av detta blir bland annat att all hemtjänst i kommunen ska läggas ut på entreprenad, sociala team införs på skolorna och att satsningarna på trygghet fortsätter. Alliansen lovar också att se till att kommunens tjänstemän ska utbildas så att de blir mer "serviceinriktade" än idag.

Satsningar på att stötta näringslivet och besöksnäringen så att fler invånare får jobb och att följa hållbarhetsmålen i Agenda 2030, ingår också i den budget som klubbades under onsdagen.

Införandet av ett valfrihetssystem i hemtjänsten kommer att ske i etapper. Redan vid årsskiftet ska upphandlingen av fristående aktörer vara klar och den första förändringen att träda i kraft.

– Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Oavsett utförare är det även fortsättningsvis Sigtuna kommun som ansvarar för att hemtjänsten har en god kvalitet samt beslutar om vem som är behörig till hjälp av hemtjänst och i vilken omfattning.

Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) säger att upphandlingen av hemtjänsten inte sker av ideologiska skäl.

– Nej, vårt främsta intresse är att kvalitet för invånarna ska höjas. Vi lägger inte ut någon kommunal verksamhet på privata aktörer om vi inte har fakta och först ser i undersökningar att kvalitén kommer bli bättre. När det gäller hemtjänsten har vi fått dåligt omdöme i kundundersökningar. Syftet med att lägga ut den på entreprenad är att höja kvalitén. Exempelvis Nacka har fått toppresultat för sin hemtjänst, efter att de la ut den på fristående aktörer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa