Bok ger tips om inkluderande stämning på skolan

Märstaparet John Steinberg och Åsa Sourander har nyligen släppt en metodbok för lärare – hur man söker elevernas styrkor, för att vrida bort tanken från bristerna.

11 januari 2019 14:00

– Syftet är att vädja till pedagoger att snarare söka elevernas styrkor än deras brister. Ytterligare ett syfte är att träna artighetsbeteende och att göra skolans värdegrundsarbete mer konkret, säger John Steinberg, föreläsare och författare till ett 50-tal böcker om lärande.

Boken heter "Värdegrundsarbete i praktiken: Metodbok för skolan". Den visar två metoder för att stärka värdegrundsarbetet i skolan.

Den ena metoden visar hur läraren kan synliggöra och bekfräfta elevens styrkor.

Den andra metoden omvandlar abstrakta värdeord som respekt och hänsyn till konkreta vardagshandlingar – som att öppna dörrar för varandra, att få skolmåltidspersonalen att le, att säga hej till någon man inte brukar prata me. Dessa små handlingar har stor betydelse för den inkluderande stämningen man vill ha på en skola.

Enligt honom bygger boken på en försöksverksamhet genomförd av Barn- och Elevhälsan i Sigtuna kommun under Åsa Souranders ledning. Åsa Sourander är specialpedagog som jobbar mest på Valstaskolan.

– Pedagoger, men även föräldrar kan dra nytta av tankegångarna i boken.

Värdegrundsarbete är en del av en större strävan efter en god arbetsmiljö som gagnar lärandet, betonar han.

Åsa Sourander har också författat en bok om skillnaden mellan svensk och finsk undervisning.

Tillsammans har paret John Steinberg och Åsa Sourander skrivit ytterligare en bok, "Att vända en klass".

Läs även:

"En bra lärare tar till hjärtat först"

"Vi är starka tillsammans"

Gala firar anti-mobbningsprojekt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago