Bioflygbränsle blandas i tankarna

Arlanda är en av få flygplatser i världen där försök med biobränsle görs inom trafikflyget.

5 juni 2019 12:00

Från och med i dag och några dagar framöver tankas planen på Stockholm Arlanda Airport med inblandat bioflygbränsle. Årets leverans av biobränsle är framställt av använd frityrolja.

Tanken med Swedavias projekt, som pågått sedan 2016, är att få till en mer storskalig användning av dessa bränslen.

– Att flyga på ett hållbart sätt är möjligt redan idag tack vare bioflygbränslet. Men mängderna som produceras är alldeles för små och bränslet är för dyrt, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia, i ett pressmeddelande.

Han anser att det behövs satsningar både på storskalig biobränsleproduktion och väl fungerande styrmedel som kan driva på omställningen till ett fossilfritt flyg. Flygbranschens målsättning är att genom elflygplan, nya bränslen och energieffektiviseringar göra flyget helt fossilfritt om 26 år.

Sammanlagt är det fem av Swedavias flygplatser som kommer blanda i 36 procent bioflygbränsle i det vanliga flygbränslet under några dagar i juni.

Varje år köper Swedavia cirka 450 ton bioflygbränsle, för att kompensera den mängd koldioxidutsläpp som blir av företagets anställdas flygresor i tjänsten.

– Att kunna flyga miljömässigt hållbart är en förutsättning för att flyget som transportslag även i framtiden ska kunna knyta ihop Sverige och -Sverige med världen. Bioflygbränsle är ett av verktygen som kommer att ta oss dit, säger Jonas Abrahamsson.

Bioflygbränsle kan minska utsläppen av koldioxid med upp till 80 procent om man skulle använda bara sådant bränsle, istället för traditionellt flygbränsle. Men än så länge är det bara tillåtet att blanda i 50 procent i vanligt bränsle.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom