– Vårt förhållande är nytt. Vi är glada och lyckliga och inledde relationen den 5 mars och det har inte på något sätt påverkat mitt eller nämndens beslutsfattande. Vi har varit öppna och transparenta med vårt förhållande, säger Pernilla Bergqvist.

I en insändare från de två före detta kommunrevisorerna William Petersson och Anita Ögren kräver de att Pernilla Bergqvist ska lämna sitt uppdrag, eftersom hon är ordförande i barn- och ungdomsnämden och hennes partner är grundskolechef i den förvaltning som hon ansvarar för. Samtidigt hävdar de att hennes deltagande i beslut som fattats under relationens gång inte kan betraktas som opartiska. Inte heller grundskolechefens beslutsunderlag och föredragningar kan ses som opartiska. Det rör sig om ett så kallat delikatessjäv, hävdar William Petersson och Anita Ögren.

Enligt Pernilla Bergqvist har nämnden inte fattat något beslut sedan den 5 mars där Johan Adler varit föredragande. Beslutet om att flytta elever från Valstaskolan fattades före den 5 mars.

– Det är inte enbart jag som bestämmer i nämnden, där råder enligt kommunallagen ett kollektivt beslutsfattande. Dessutom finns flera kontrollstationer innan ärenden kommer upp i nämnden och Johan har en förvaltningschef som ska godkänna förslag innan de hamnar hos nämnden, säger Pernilla Bergqvist.

Hon tycker att kravet på hennes avgång är absurt.

– Det finns ingen jävssituation. Det här är politik från deras sida, säger hon.

Enligt Pernilla Bergqvist arbetar hon inte längre med Johan Adler. De har informerat kommundirektör Ulf Berg om att de har en relation. De har även informerat förvaltningschefen på barn- och ungdomsförvaltningen och rektorsgruppen.

– Vi tar ansvar för vår relation och har gjort det vi kunnat göra genom att vara öppna och berätta om våra känslor.

I ett inlägg på sociala medier berättade paret om sin relation i fredags.

– De flesta tycker att det är kul och är glada för vår skull. Sedan ska vi lösa det praktiska, vi ser fram emot att planera vår framtid tillsammans, säger Pernilla Bergqvist.

Dan Rosenholm, gruppledare för (L) i Sigtuna kommun, har reagerat på William Peterssons och Anita Ögrens insändare. I ett svar skriver han att deras utspel handlar om politik och att de tillhör falangen runt kommunstyrelsens tidigare ordförande Anders Johansson. "Inget fel har gjorts, ingen kommer att avgå", skriver han i ett svar till insändaren.