Tidigare har anläggningen, som ligger nära Märsta station, haft tillstånd att producera 27 000 ton målarfärg om året. Nu kan den produktionen utökas till 35 000 ton. Ökningen innebär ökade utsläpp av lösningsmedel i luften.

Sigtuna kommun har tidigare motsatt sig utökningen då den ligger i ett område där kommunen i sin översiktsplan där man bland annat tänker sig bostadsbyggande. Men mark- och miljödomstolen ger Beckers rätt. Domstolen anser inte att produktionsökningen och därmed utsläppen hindrar kommunens planer för området.