Bättre studiero på Ekillaskolan

Lugnare miljö, färre kränkningsanmälningar och större acceptans. Det är några av effekterna på satsningen på våldsprevention på Ekillaskolan.

7 november 2018 13:22

Under höstterminen 2017 började Ekillaskolans socialpedagog Emma Magnusson och kuratorn Lisa Eckerbom sitt arbete med AMOR-gruppen. AMOR står för antimobbning och rasism, vilket också innebär trygghet och trivsel.

– Vi träffas en gång i månaden. I AMOR-gruppen pratar vi om allt. Eleverna berättar om hur stämningen är på skolan, om de upplevt något som vi borde ta tag i, vad de skulle vilja ändra på och så vidare, uppger Lisa Eckerbom i ett pressmeddelande.

Samtalen handlar om bland annat om HBTQ-frågor, rasism och mobbning, men också om bättre studiero på lektionerna och mindre stök i korridorerna.

Knappt ett år senare märktes redan goda resultat, enligt Sigtuna kommun.

Läs mer:

Skolsatsning: utbildning mot våld

Skola stänger efter brand

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago