Vi vill ge alternativ till cigaretter

11 september 2019 06:30

I en insändare 4 september riktas en rad grava anklagelser mot tobaksindustrin, Philip Morris och mot mig personligen. Jag kan inte svara för hela industrin, men jag kan svara för Philip Morris och vår vision om en framtid utan cigaretter.

Det råder inga tvivel om att rökning är farligt. Bland det bästa man kan göra för sin hälsa är att aldrig börja röka. Har man börjat är det bäst att sluta. Många fortsätter ändå att röka, och det är dessa människor vi vill erbjuda bättre, rökfria alternativ.

Varför lägger vi då inte bara ner vår produktion? Jo för om vi inte erbjuder rökare ett alternativ till cigaretter blir enda skillnaden att någon annan tillverkar dem. Ett behov försvinner inte bara för att en leverantör slutar tillverka en produkt. Att erbjuda rökare ett bättre alternativ till cigaretter, ett alternativ som rökare accepterar, är det mest ansvarsfulla vi kan göra. En liknande utveckling ser vi även inom andra branscher. Till exempel har svenska Volvo Cars beslutat att fasa ut förbränningsmotorer i sina bilar och har siktet inställt på att vara klimatneutrala år 2025. Genom innovation driver företag utvecklingen framåt.

Vi har sedan år 2008 investerat över 60 miljarder kronor på att utveckla bättre, rökfria alternativ till cigaretter. Forskningen är transparent och vem som helst kan granska våra studier.

I en tämligen slängig anklagelse hävdar skribenten att tobaksbranschens affärsidé är att lura barn och ungdomar in i nikotinberoende. Vi är en av världens största tobaksproducenter och detta tillbakavisar jag kraftigt.

Barn och unga ska inte röka eller använda nikotinprodukter. Våra interna, globala policies är glasklara. Vi säljer och marknadsför endast våra produkter till vuxna rökare. I länder där åldersgränser för tobak- och nikotinprodukter saknas jobbar vi aktivt för att det ska införas. Vi bedriver också informationskampanjer mot tobaksåterförsäljare för att de ska förstå sin viktiga roll i att förhindra försäljning av tobak till unga.

På en punkt är vi ense med skribenten. Målet om ett Rökfritt Sverige 2025. Helst tidigare! Låt oss på ett konstruktivt sätt tillsammans hitta vägar att få bort rökningen. Rökfria miljöer, information och andra regleringar är bra. Men att erbjuda dagens rökare bättre alternativ är en viktig strategi för att minska rökningens skadeverkningar. Utan alternativ når vi inte 2025-målet. Jag är övertygad om att samarbete är vägen framåt. Samarbete mellan politiker, myndigheter, näringsliv och anti-tobaksorganisationer som VISIR, Tobaksfakta och A Non-Smoking Generation. Tillsammans kan vi göra Sverige rökfritt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anette Rosengren