Varför brukare?

4 september 2019 06:00

En enkel fråga! Varför kallas vi som behöver hjälp brukare?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sonja O