Stoppa utbyggnaden av Arlanda

13 februari 2019 06:45

Många människor funderar just nu över sina resvanor och överväger att minska sitt flygande eller att helt sluta flyga för att istället gå över till mer klimatsmarta färdsätt, såsom tåg. Det är bra att fler tar ansvar för att bidra till en hållbar framtid.

Vad de flesta dock inte vet är att det statliga bolaget Swedavia, som äger och driver flygplatser runtom i landet, samtidigt planerar för en storskalig utbyggnad av Arlanda. De tänker bland annat bygga 14 nya gater, fler uppställningsplatser för flygplan, flera nya pirer där flygplanen kan släppa av och på passagerare, och på sikt en ny landningsbana.

Allt detta för att kunna ta emot fler resenärer – alltså öka flygandet.

Denna utbyggnad planeras samtidigt som det står alltmer klart att flygandet måste minska för att vi ska kunna klara klimatmålen. Valet mellan fortsatt massflygande och ett klimat som går att överleva i är inte svårt – det är dags att sätta stopp för planerna att bygga ut Arlanda!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!