Stoppa skolans nedskärningar

22 maj 2019 06:30

Lärarna på S:t Pers skola vill tydliggöra för Sigtuna kommuns invånare att skolan riskerar att kraftigt försämras. Vid S:t Pers skola innebär nedskärningarna att en redan pressad situation blir ohållbar för elever och lärare.

Det går bra för skolorna i Sigtuna. Elevernas måluppfyllelse har stigit under de senaste åren. Däremot står det sämre till med personalens hälsa. Alltför många medarbetare i kommunens skolor mår dåligt av stress.

Situationen är likartad i hela Sverige. Lärare är ett yrke med stor andel utbrända. Istället för att hantera problemen vilseleder kommunerna sina medborgare med kreativ kommunikation där man säger att man satsar på skolan. Tankesmedjan Balans har på senare år blivit en synlig röst i skoldebatten och bland annat gjort en genomgång av Sveriges kommuners budget för skolor. Enligt deras siffror har 60 procent av kommunerna budgeterat för nedskärningar. Sigtuna används som ett avskräckande exempel.

Lärarbristen ökar över hela landet. I Sigtuna kommun kommuniceras att man har en plan för hur man ska rekrytera 600 lärare inom de kommande sex åren, enligt ett pressmeddelande från kommunen den 11 mars i år, men verklighetsförankringen är obefintlig.

Ökade kostnader kompenseras inte med mer resurser. Konsekvensen blir att färre personer ska arbeta mer – eller för att tala klarspråk - fler elever ska hanteras med färre vuxna.

Vi på S:t Per drabbas även av minskade resurser. Skolans budgetram 2019 är nämligen 2,75 miljoner mindre än 2018. Då organisationen för läsåret 18/19 redan är igång på vårterminen kommer de riktigt stora konsekvenserna till höstterminen 2019. Vi kommer då att ha minst 6 tjänster färre på skolan. Redan idag upplever vi stress och förstår inte hur vi ska ha möjlighet att värna om våra elevers rätt till god inlärning, trivsel och trygghet.

Vi lärare kommer inte att ge upp i första taget. Under två tillfällen har vi stått utanför Kulturum, när kommunfullmäktige ska sammanträda och demonstrerat för att visa att skolan behöver mer resurser – inte mindre. Nu hoppas vi att föräldrar, elever och andra som värnar om Sigtunas framtida medborgare ansluter sig till demonstrationen för skolan.

Med gemensamma krafter kan vi göra skillnad!

Nästa demonstration är den 19/6 utanför Kulturum.

Skolans personal genom

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund på S:t Pers skola.