Naiv optimism om hållbart flygande

20 juni 2019 09:00

En artikel i Sigtunabygden citerar Swedavias vd som slår fast att flyga på ett hållbart sätt är möjligt redan idag. Experiment med biobränsle och utveckling av elflygplan är bra. Men otillräckligt för att göra flyget klimatneutralt inom den 5–10-årsperiod då utsläppen måste vända nedåt. Några invändningar:

Biobränsletillgången är begränsad. När jordens ­fossila energiförsörjning (cirka 80procent) skall ersättas är trängseln stor. Wetterstrands utredning om flyget visade att 1 procents inblandning per år under 20 år är möjligt – en sen och marginell effekt.

Även biobränslen bidrar till klimateffekten. Kol­atomer från dessa skiljer sig inte från fossila bränslen. Skillnaden är att koldioxid återupptas när skogen växer upp. Processen tar upp till 100 år – långt efter att utsläppen borde vara noll. Det är bättre med förnybart, men fel att det löser klimatkrisen.

”Höghöjdseffekten”, flygande på hög höjd ger en extra klimateffekt oavsett bränsle som är lika stor som från bränsleutsläppen. Olika forskningsinstitut gör olika beräkningar – från 70 procent till 200 procent ”mereffekt”. Den osäkerheten har gjort att ”branschen” väljer att ­negligera effekten, men den är betydande.

Bra med teknikutveckling, men med en fördubbling av flygandet som Swedavia och branschen eftersträvar finns det inga teknologier som motverkar en ökad klimatpåverkan inom den tidsperiod då utsläppen måste vända.

För oss konsumenter finns ingen effektivare åtgärd att minska klimatpåverkan än att hoppa över nästa nöjesresa till exempelvis Thailand.

För kommunen och ­staten vore det klokt att inse att stora investeringar i utbyggd flygkapacitet kan bli pengar i sjön.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Wedén,