insändare Låt uppropet #MeToo bli startskottet för ett samhälle som garanterar trygghet på varje arbetsplats – där strukturer inte tystar, utan stoppar trakasserier.

Hundratals sjuksköterskor och läkare i vårt land vittnar om sexuella övergrepp och trakasserier på sina arbetsplatser. Samtidigt tar sjukvården inte alltid hand om anställda som far illa. I Gävle tvingades undersköterskor byta avdelning för att slippa arbeta med en manlig chef de vittnat mot. I Stockholm fick en sjuksköterska löneavdrag när hon inte orkade arbeta med den läkare hon anmält för våldtäkt befann sig. Jag önskar att vi vore förskonade i vårt län, men sannolikt är vi inget undantag, för så fungerar inte samhällsproblem.

Vi vet inte vad som händer mellan våra tusentals anställda, men vi har ett ansvar att ta reda på det. När anställda larmar ger de oss ett förtroende vi ska värna och förvalta. Därför ställde jag kravet att alla sjukvårdens anställda ska veta vart de kan vända sig för att berätta om övergrepp. Liberalerna och Alliansen kräver också att det alltid finns en extra instans att vända sig till om man inte vågar prata med sin närmaste chef.

Det är politikens uppgift att säkra att ledningen tar ansvar, och att varje chef har kunskap att hantera anmälningar. Vi kräver preventivt arbete, och att våra verksamheter har muskler för att upptäcka och stoppa övergrepp.

Låt MeToo skapa ett samhälle med respekt. Låt MeToo lämna stora spår i julsnön. Låt oss kunna säga att politiken tog ansvar.