Kommunens avgifter hotar föreningslivet

1 maj 2019 06:30

Det nya styret i Sigtuna kommun har höjt hyresavgifterna för föreningar i en omfattning som äventyrar vissas möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Schacksällskapet Delectus har haft klubbkvällar varje vecka sedan 1967, men med gällande taxor kommer verksamheten att tvingas upphöra.

Vi kan ha förståelse för att kommunen vill ta betalt för lokaler men det är viktigt att nivån blir rimlig och att föreningar hanteras utifrån sina varierande förutsättningar. Tidigare behövde vi inte betala någonting för en lokal när vi bedrev barn- och ungdomsverksamhet. Nu är avgiften 120 kr per timme samt att vi därutöver måste betala 1100 kr per månad för att förvara vårt material i anslutning. Att ett mindre konferensrum i ett stängt bibliotek kostar så mycket blir särskilt svårt att förstå när en hel gräsplan kostar 30 kr och en gympahall kan kosta 20 kr för samma tid.

Många barn tycker om att spela schack, men samtidigt kan vi förstås aldrig locka så många spelare att verksamhetsbidragen kommer i närheten av lokalavgifterna. I likhet med andra mindre föreningar har vi heller inte möjlighet att få sponsormedel. För de barn och unga som kommer till oss är vår erfarenhet att schacket erbjuder ett bra komplement till mer fysisk idrott. Att spelet är stimulerande för tanken och kan stödja barns mentala utveckling och skolarbete är känt.

Under alla dessa år som vi har verkat har vi sett oss som en del i kommunens kultur- och föreningsliv. Hos oss har unga och gamla mötts, liksom svenskar och invandrare från många länder. Vi har deltagit i The Week, aktiviteter under sport- och höstlov samt Valstadagen. Dessutom har vi haft verksamhet för ensamkommande vid flyktingförläggningen i Märsta.

Livskraftiga föreningar berikar kommunen och erbjuder ungdomar meningsfull sysselsättning. Med sin prissättning av lokaler signalerar politikerna att föreningars verksamhet närmast är en belastning, snarare än ett tecken på en välmående och attraktiv kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Möllerström, Johan Sittenfeld,