Inte trovärdigt av tobaksindustrin

3 september 2019 06:30

Det är hög tid att den samlade tobaksbranschen tar eller åläggs sitt fulla ansvar för alla de direkta och indirekta skadeverkningar deras produkter har förorsakat och kommer att förorsaka sina konsumenter under decennier. Innan så sker finns det ingen som helst trovärdighet i branschens marknadsföring av rökfria produkter.

Angående annonsen med rubriken En framtid utan cigaretter som har funnits i dagstidningar på senare tid med en leende bild av Philip Morris Norden-chef Anette Rosengren. Detta är insmickrande bedräglig marknadsföring av ohälsa. Vad det handlar om är att Philip Morris International och tobaksbranschen i sin helhet försöker framställa sig som rökavvänjare och hälsofrämjare. Tobaksbranschens hela affärsidé har varit – och är alltjämt – att lura människor (främst barn och ungdom) in i nikotinberoende för att på så sätt skaffa sig livslångt trogna kunder.

Vad Sverige och hela världen behöver är tobaksfria miljöer och umgängesformer. Rökfria miljöer räcker inte längre, men det är detta som Anette Rosengren & Co försöker kvala in till. Allt för att kunna upprätta sin affärsidé och upprätthålla cynisk ekonomisk spekulation i människors ohälsa i all evighet. De så kallade ”rökfria produkter” som Anette Rosengren & Co försöker marknadsföra handlar uteslutande, om och hur de än är konstruerade, om att upprätthålla det nikotinberoende, som deras konsumenter (rökare/snusare) sitter fast i. Allt handlar om att upprätthålla tobaksbranschens ekonomi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Hellgren