Insändare Det ligger något oroande över insändaren från Moderaterna (21 februari). En glättad ekonomisk vision är inriktad på oförändrad skatte­sats inför valet.

Få känner till att kommunens skuldbelastning har ökat trefalt från 18 981 kronor per person år 2012, till 56 121 kronor per person år 2017. Hur kommer skulden att ha utvecklats om fem år? Hur tryggt är det här?

Nu till de långsiktiga kvalitetsfrågorna i Knivsta. De gäller regler, trygghet och korrekt ärendehantering. Att tidigt förankra strategiska beslut i allmänna rådslag. Att alla ärenden i kommunstyrelsen ska redovisas öppet och protokoll­föras med beslut och avslut. Att alla viktiga beslut ska tas i kommunfullmäktige.

Faran av att driva det allmänna som ett företag, med kommunalråd (motsvarande) som vd, illustreras på bred front i Sverige i  dag (i Knivsta till exempel Konkurrensverkets dom; 4-spåravtalet, markaffärer med mera). En avskalad förvaltning, en mångfald konsulter, och en valhänt hantering av formalia hos förtroendevalda gör att brister och felaktigheter i ärendehantering inte rättas till. Diarieföring manipuleras, insyn försvåras eller till och med omöjliggörs.

Tilliten till våra förtroendevalda bygger ytterst inte på skattesatsen, utan på hur de förhåller sig till rättsregler, formalia och öppen redovisning.

Medborgarnas rätt till insyn, granskning och kontroll är de kvaliteter som inger förtroende. Fram­tidens utmaning i Knivsta är den genuina demokratin – att följa lagar, förordningar och god sed. Och att i klartext svara på frågor som ställs i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.