Cyklar är förbjudna i spåret

3 oktober 2019 06:30

Kommentar till insändaren ”Cykla medsols i eljusspåret 25/9”

Insändaren påtalar det obehagliga/farliga med cyklister i kommunens elbelysta motionsspår. Att cykelorganisationer annekterat motionsspåret såväl som Hällsboskogens naturreservat är tyvärr ett stort problem som Sigtuna kommun fått ett flertal påpekanden om under flera år. Enligt Stadsbyggnadskontoret/Park och Natur som har underhållsansvaret är det inte tillåtet att cykla i de kommunala elbelysta motionsspåren.

Jag bifogar en bild tagen idag på samma stolpe som avbildas på arkivbilden som visas i insändaren. En väsentlig skillnad är att det sedan slutet av juli 2019 sitter en skylt som anger att det är förbjudet att cykla i spåret.

Efterlevnaden är tyvärr i stort sett obefintlig både vad gäller cykelorganisationer som enskilda cyklister

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Motionär