Aspvägen är inte värre än andra gator

4 september 2019 06:30

Aspvägen igen och igen och igen...

Jag är så trött att läsa om de där bortskämda människorna som bor på Aspvägen och tycker sååå synd om sig själva! De är en privilegierad grupp som i alltför många år har haft en ”privat” gata mitt i Märsta som, om man inte bott där ej heller haft något tillträde på deras gata!

Med (S) i majoriteten i kommunen och alltså även i byggnadsnämnden, så stängde de av denna väg för genomfart för allför många år sedan, utan någon riskanalys eller någon tankeverksamhet bakom beslutet. Att biltrafiken var tvungen att omdirigera sig via Odensalavägen och förbi Norrbackaskolan, där det går cirka 500 elever tog man ingen som helst hänsyn till. Man satte inte ens upp farthinder utanför skolan! Hänsynen fokuserades helt på de då 26 boende på Aspvägen.

Nu har alliansen ”öppnat upp” denna väg igen och det blir ett ramaskrik av de få (21?) boende där. Att kommunen fortfarande inte orkat tagit ner skyltarna om ”infart förbjuden” och så vidare tyder på en feghet från kommunens sida.

Jag bor själv vid en väg liknande Aspvägen där det ibland körs fortare än tillåtet. Jag med flera boende har flertalet gånger påpekat detta för den då S-styrda kommunen, men helt utan gehör. Farthinder eller sänkt hastighet som önskats har bara nonchalerats helt av det dåvarande styret.

Jag har faktiskt även studerat Aspvägen och räknat alla dessa farthinder som utlagts, temporära och fasta och fått fram att om kommunen skulle agera lika på samtliga kommunens gator som liknar Aspvägen, så skulle det behövas hundra tusentals farthinder här i Sigtuna kommun.

Så ni som bor på Aspvägen - sluta gnälla! Se er omkring lite i Sigtuna kommun och förvånas av att vi andra inte ens är hälften så privilegierade som ni, och vi klagar inte så högljutt som ni. Era sötebrödsdagar med en ”privat” gata mitt i Sigtuna kommun är över så finn er nu också i det! Det är inte ett dugg mera synd om er än vad det är om andra människor, barn, kvinnor och män här i kommunen som bor utmed liknande vägar som ni gör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils J