Antibiotikaresistens måste tas på större allvar

2 oktober 2019 06:30

Antibiotikaresistens är en av vår tids stora ödesfrågor. Ungefär 700 000 människor dör varje år på grund av att antibiotika som tidigare kunde ha räddat dem inte längre hjälper, enligt FN:s världshälsoorganisation WHO. År 2050 beräknas hela tio miljoner människor dö varje år i antibiotikaresistenta infektioner, om utvecklingen inte förhindras.

Många av de ingrepp som tas för givna i stora delar världen, till exempel kejsarsnitt, är också helt beroende av tillgång till fungerande antibiotika. Det sker dessutom en kraftig ökning av multiresistenta bakterier, på vilka inte ens den mest kraftfulla sortens antibiotika hjälper. Förutom allt mänskligt lidande är samhällskostnaderna till följd av antibiotikaresistens omfattande.

Frågan om antibiotikaresistens måste därför tas på större allvar. Som EU-parlamentariker arbetar jag för att unionens insatser ska bli kraftfullare. Initieras flera reformer så snart som möjligt kan utvecklingen hejdas.

Nyligen införde EU hårdare regler för de mediciner veterinärer får ge till djur. Nu behöver EU se till att alla medlemsländer följer det nya regelverket, som måste kompletteras med insatser inom hälso- och sjukvården.

I vissa delar av Europa går det att få antibiotika utan recept. Därför behöver EU införa ett nytt regelverk för antibiotika som bör innehålla krav på att all antibiotika måste skrivas ut på recept.

Samtidigt räcker det inte att begränsa användningen. Forskning för att få fram ny antibiotika behövs också. EU måste därför prioritera forskning på antibiotikaresistens och ny antibiotika inom ramen för unionens forskningsprogram Horizon Europe.

All forskning på nya läkemedel är kostsam och kännetecknas av stora ekonomiska risker. En särskild ekonomisk fond på EU-nivå bör därför inrättas. Från den skulle de företag som når genombrott i forskning på antibiotika och resistens kunna få pengar.

Det svenska EU-medlemskapet används på bästa sätt när samarbetet fokuseras på att möta utmaningar Sverige inte kan lösa på egen hand. På samma sätt som utsläpp inte förhåller sig till landsgränser gör inte bakterier det. Därför krävs ett gemensamt agerande inom Europa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Polfjärd (M)