Antalet cancerfall ännu högt

9 januari 2018 14:01

Antalet cancerfall i Sverige är fortfarande högt. Bara i Stockholms län inträffade omkring 11 800 cancerfall under 2016 visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden. Samtidigt måste vi införa nya behandlingsmetoder och intensifiera forskningen. De offentliga investeringarna i medicinsk forskning bör fördubblas, från dagens 2 öre till motsvarande 4 öre per vårdkrona.

2016 inträffade 11 780 cancerfall i Stockholms län. Varje dag under 2016 ställdes alltså 32 cancerdiagnoser i Stockholms län.

Bröstcancer och prostatacancer är fortfarande de vanligaste cancerformerna, men hudcancer är den form som ökar mest. Det höga antalet cancerfall i Sverige beror delvis på att vi fått bättre metoder för att upptäcka cancer, men också på en reell ökning av antalet drabbade.

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer leva med en cancerdiagnos år 2040. Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till år 2040.

Samtidigt finns det hopp, tack vare forskning och utveckling:

─ Trots att allt fler drabbas av cancer så har antalet som överlever mer än fördubblats under de senaste 60 åren, från tre av tio till drygt sex av tio.

─ Minst fyra av fem barn som drabbas av cancer botas idag. På 50-talet överlevde endast ett av fem barn.

─ Sveriges cancerforskning är i världsklass och det pågår många viktiga projekt på landets universitet. Till exempel har forskare vid Uppsala universitet visat hur aktivering av kroppens egna försvar kan vara en möjlighet vid behandling av hudcancer, en vanlig orsak till dödsfall i cancer bland unga vuxna.

Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas. För varje skattekrona som läggs på vård avsätts i dag endast 2 öre till att utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling för framtiden. Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas och motsvarar 4 öre per vårdkrona. Den investeringen skulle rädda många liv, i såväl Stockholms län som nationellt och globalt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!