"Arlandagymnasiet ska inte privatiseras"

Trots det minskade antalet lärare och kurser garanterar Mattias Askerson (M), ordförande i arbetsmarknad- och utbildningsnämnden, att komvux inte är nedläggningshotat.

7 september 2018 18:00

Tidningen har tidigare berättat om elever och personal som oroar sig för Arlanda komvux. Sedan maktskiftet i Sigtuna kommun hösten 2017 har det nämligen skett stora förändringar på komvux på Arlandagymnasiet. Från 50 anställda inom vuxenutbildningen har antalet sjunkit till knappt 30. Snart finns det endast tre komvuxkurser kvar - och lärarna misstänker att även dessa försvinner så småningom.

Det finns en oro över att komvux är nedläggningshotat, och att Arlandagymnasiet ska privatiseras.

På frågan om komvux är nedläggningshotat är svaret tydligt:

– Nej. Arlanda Komvux genomgår däremot förändringar för att möta den nya ersättningsmodellen. Modellen liknar det skolpengssystem som gäller för grund- och gymnasieskola, där man får betalt per elev. Vi har valt att tillsammans med norrortskommunerna ingå i ett samarbete med 31 auktoriserade aktörer, där bland annat Arlanda Komvux ingår. Genom samarbetet ökar vi utbudet av komvux för kommuninvånarna. Moderaterna har invånarna i fokus och vi tar ansvar för kommuninvånarnas pengar. Att betala för näst intill tomma klassrum är varken bra, effektivt eller respektfullt mot skattebetalarnas pengar, säger Mattias Askerson (M).

Kommer ni att sälja eller privatisera Arlandagymnasiet?

– Arlandagymnasiet är en kommunal gymnasieskola och det finns inga planer på något annat. Fastigheten, Kunskapens hus, såldes av Socialdemokraterna för sju år sedan i samband med att socialdemokraterna sålde av en tredjedel av Sigtunahem och en stor del av kommunens skolbyggnader och äldreboenden.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun motsätter sig starkt förändringarna då de vill se ett starkt kommunalt komvux.

"Det möjliggör matchning mot de behov av arbetskraft som finns hos företag som verkar i kommunen men även kommunal verksamhet. Ett starkt kommunalt komvux är bra för att klara av kompetensförsörjningen i kommunen. Detta är en bra och effektiv arbetsmarknadsåtgärd. Med Moderaternas åtgärder kan personer som vill och behöver läsa på komvux tvingas åka till andra kommuner. Närheten till komvux kan vara helt avgörande om man ska börja studera igen eller inte," uppger oppositionsrådet Marie Axelsson (S) i ett pressmeddelande.

Läs också:

"Komvux försämras"

Dessa komvuxkurser ska bort

Nio lärare varslas på komvux

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago