Arg mamma JO-anmäler kommun

En mamma blev arg och orolig inför skolstarten – då sonen kände sig tvungen att gå tillbaka till skolan där han ska ha misshandlats upprepade gånger.

23 augusti 2019 09:30

Pojken har efter händelserna på Ekillaskolan i Märsta drabbats av stresstrauma. Ett läkarintyg lämnades in till kommunen juni 2019 med ansökan om att få byta skola. Ansökan avslogs. Familjen kontaktade kommunen för att insistera om behovet av skolbyte, men fick inga klara besked.

Någon vecka innan skolstarten meddelade familjen att pojken vägrade gå tillbaka till sin gamla skola.

Den 19 augusti då skolan började satt pojken hemma. Fortfarande fick familjen ingen klar information om vilken ny skola han ska flyttas till.

Pojkens mamma fick nog och JO-anmält Sigtuna kommun. "Sigtuna kommun har negligerat ärendet, inte informerat familjen och utsatt en redan av stresstrauma plågad 14-årig pojke," står det i anmälan.

– Min son har missat skolstart och upprop: den första sociala kontakten. Vi fick inga svar, säger hon till tidningen.

Hon är kritisk mot kommunens agerade men även mot Ekillaskolan.

– Skolmiljön ska vara trygg. Man ska inte riskera att bli utsatt för misshandel, säger mamman.

Hon berättar att vid det senaste tillfället blev han slagen så han fick hjärnskakning. Han blivit slagen med ett bälte. Han blev också sparkad i ryggen under våren 2019.

Redan 2018 flaggade de för skolan om den otrygga miljön.

Sigtuna kommun och Ekillaskolan kan inte kommentera i enskilda fall.

Enligt rektorn följer skolan rutinerna när den får kännedom om kränkande behandling.

– Ett första steg är att anmäla detta till rektor som sedan ska utreda vad som har hänt och som sedan beslutar om en handlingsplan, säger rektorn Ylva Hultblad Hederfors.

Rektorn gör en bedömning om en händelse behöver polisanmälas.

– Några exempel på åtgärder är bl a att det alltid finns personal schemalagd som rastvakter för att öka vuxennärvaron i korridorerna.

Personal, elever och vårdnadshavare utbildas i våldspreventivt arbete – i samarbete med socialtjänst, fritidsförvaltningen och polisen. Man samarbetar med kommunens fältarbetare som rör sig i korridorerna löpande, enligt henne.

Carmen Blom, biträdande förvaltningschef, känner inte till någon JO-anmälan.

– Däremot finns det ett pågående ärende hos Barn- och elevombudet, säger Carmen Blom.

Pojken har nu fått börja på en annan skola.

Läs även: Bättre studiero på Ekillaskolan

Läs även:Visade civilkurage – blev slagen

Läs även: Skola stänger efter brand

jeanina.santiago@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago