Allt fler installerar solceller

Användningen av solenergi växer i Stockholms län. Men den ökar från en mycket låg nivå. I Sigtuna har antalet solcellsanläggningar nästan fördubblats på ett år.

30 juli 2018 16:08

Det extrema vädret med mängder av soldagar i sommar tycks varit extra gynnsamt för de som satsat på solceller.

Nya siffror från SCB visar att kapaciteten för hela Stockholms län ökade med 81 procent på ett år och solcellerna producerar nu ungefär lika mycket hushållsel som används i nästan 5 400 villor. Vid slutet av 2017 fanns det 1 653 solcellsanläggningar i Stockholms län. I hela Sverige fanns 15 000 anläggningar.

Bland Stockholms läns kommuner har Södertälje mest installerad effekt per invånare (35 W), Botkyrka har minst (3,8 W).

I Sigtuna är siffran 17,5 W och här har antalet solcellsanläggningar ökat från 26 anläggningar 2016 till 41 anläggningar 2017.

Energimyndigheten anger att solelen kan stå för upp till tio procent av elanvändningen år 2040. Men det skulle kräva ungefär 60 gånger mer solceller än vad som finns i dag.

Om Stockholms län ska bidra till sin andel, räknat per invånare, behöver solcellskapaciteten i länet öka från nuvarande 28 000 kilowatt till 3 096 000 kilowatt, enligt branschorganisationen Svensk solenergi.

– Det motsvarar ungefär 3 053 fotbollsplaner med solceller. Det är inte alls orimligt då merparten av dessa solceller kan installeras på de tak som finns i Stockholms län, säger Johan Lindahl på Svensk solenergi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!