För att komma till rätta med problematiken har Sigtuna kommun inlett arbetet med en ny kompetensförsörjningsplan. Den ska göra att fler nyutexaminerade lärare väljer Sigtuna kommun som arbetsgivare, att redan behörig personal väljer att stanna samt att blivande pensionärer väljer att arbeta några år till. Sammanlagt behövs 600 nya lärare till grundskolorna de kommande sex åren.

– Lärarlönerna i Sigtuna kommun är redan i dag högre än i de flesta andra kommuner, men vi vill också kunna erbjuda våra medarbetare goda möjligheter till utveckling. En annan viktig faktor är att ge vår personal bättre förutsättningar för att kunna utöva sitt yrke. Många vittnar om att stressnivån inte är rimlig. Därför måste vi bland annat arbeta med att tillsätta olika stödfunktioner som ska kunna avlasta lärarna och minska deras administration, säger ordföranden i barn- och ungdomsnämnden, Pernilla Bergqvist (L), i ett pressmeddelande.

Konkreta saker som nämns i kompetensförsörjningsplanen är bland annat ett utökat samarbete med Uppsala universitet och dess lärarstudenter. Ett annat är minskad arbetstid utan att tjänstepensionen påverkas för medarbetare som arbetar till 65 år eller längre

– För oss i Sigtuna kommun är det jätteviktigt att skapa ännu bättre möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna, säger Pernilla Bergqvist i pressmeddelandet.