Grönt flyg sparar miljön

Mindre utsläpp blir effekten om planen glidflyger sista biten till landningsbanan.

24 september 2007 16:08
En grön inflygning med en Boeing 737 kan spara 150 kilo flygbränsle eller nästan ett halvt ton koldioxid.
SAS har tillsammans med LFV hittills genomfört 1 800 så kallade gröna flygningar. Gröna flygningar bygger på ett samarbete mellan flygplanens färddatorer och flygtrafikledningens tekniska system. Via en datalänk har alla tillgång till samma information hela tiden i samband med landning.
Ankomsttiden kan också beräknas mer exakt, vilket förenklar för marktjänsten på flygplatsen.

En grön inflygning med en Boeing 737 kan spara 150 kilo flygbränsle eller runt 475 kilo koldioxid.
LFV och SAS ska nu också utvidga projektet med gröna flygningar till interkontinentala flygningar. För ett långlinjeplan som är större och tyngre kan besparingen bli 200—300 kilo flygbränsle och upp mot ett ton koldioxid.

Flera flygbolag är intresserade att delta i projektet och det gäller bland andra KLM enligt LFV.
— Det här är det mesta som går att göra med dagens teknik. Nya och energisnålare flygmotorer kommer på sikt väsentligt minska utsläppen och flygbränslet, säger Niclas Gustavsson, affärsutvecklare på LFV.
EU har föreslagit att flyget införlivas i det europeiska handelssystemet 2011 och att tilldelningen av utsläppsrätter successivt ska skärpas.
FAKTA
Trafikökning motverkar miljövinster

Gröna inflygningar väger inte upp att flygtrafiken ökar.
Därför minskar inte SAS utsläpp av koldioxid totalt, trots att framgång med de gröna inflygningarna. Det menar trafikforskaren Jonas Åkerman på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
Hans beräkningar visar att utsläppen ökar med tre procent per år.
- Flygplanen blir ju hela tiden bränslesnålare och släpper ut allt mindre, men den utvecklingen har inte chans att hänga med i ökningen av resandet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!