Vattenfall ökar utsläpp med kolkraft

Vattenfalls kolkraftverk släpper ut mer koldioxid än hela Sverige. I år invigs ännu ett.

11 februari 2014 13:10

Samtidigt använder Vattenfall knappt många av sina betydligt renare gaskraftverk — för att de är olönsamma.

- Det är helt enkelt billigare att bränna kol än att bränna gas. I dag förlorar vi pengar på att elda gas, säger Andreas Regnell, strategichef på Vattenfall.

Sveriges utsläpp var 57,6 miljoner ton koldioxid 2012, medan Vattenfall det året släppte ut 83,5 miljoner ton med sina 13 kolkraftverk. Över 70 miljoner ton av Vattenfalls utsläpp kom från kolkraft, och utsläppen ökar nu ytterligare med de nya kolkraftverk som bolaget öppnar i Tyskland — minst två miljoner ton i utsläpp tillkom i fjol och det nya stenkolkraftverket Moorberg utanför Hamburg ökar utsläppen ytterligare i år.

- Tidigare, innan 2010, trodde man att det fanns fler möjligheter att minska koldioxidutsläppen: mer biomassa skulle användas i kolkraftverken, ett högt pris på koldioxid skulle göra de äldsta brunkolskraftverken olönsamma, det skulle ske en övergång från kol till gas och man trodde att lagring av koldioxid var en möjlighet, säger Andreas Regnell.

Men sjunkande priser på koldioxidutsläpp och el har gjort kol mer lönsamt än gas, medan många inom energibranschen hade trott att det skulle bli precis tvärtom.

Vattenfall satsade på gas genom det kritiserade köpet av holländska energibolaget Nuon för 89 miljarder kronor 2009. I somras tvingades Vattenfall skriva ned värdet på Nuon med 30 miljarder kronor, framför allt på grund av olönsamma gasverk i Holland.

- Världen ser annorlunda ut när Nuon köptes. Bakgrunden till Nuonförvärvet var att man trodde att industrin skulle gå över från kol till gas, för gas har ungefär en tredjedel av utsläppen jämfört med brunkol.

Nedgången i lönsamhet sedan 2010 har gjort att många gaskraftverk i Europa nu används väldigt lite. 2012 invigde Nuon gasverket Magnum i Holland som har kapacitet att producera el åt två miljoner hushåll, men det körs nästan inte alls, två av tre turbiner kommer att stå stilla i minst två år.

- Gaskraftverken används väldigt lite. Det var också en anledning till nedskrivningarna vi gjorde i somras, säger Andreas Regnell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!