Varje diabetiker kostar pengar, varje hjärt- och kärlsjukdom kostar pengar, säger Inna Feldman, hälsoekonom vid Uppsala universitet.

De stora riskfaktorerna för en rad allvarliga sjukdomar är rökning, övervikt, fysisk inaktivitet och en för stor alkoholkonsumtionen.

En rapport från Uppsala universitet visar nu hur många som skulle slippa bli sjuka vid en ändrad livsstil och vad det skulle innebära för exempelvis sjukvårdens, statens och arbetsgivarnas kostnader.

Om riskfaktorerna i befolkningsgrupperna 20-84 år minskade med en procentenhet skulle så många som 4 237 nya allvarliga sjukdomsfall undvikas fram till och med 2019.

Om till exempel rökningen i Sverige minskar med en procentenhet fram till och med 2019 undviks bland annat 1 237 fall av KOL, 357 fall av hjärt- och kärlsjukdomar och 202 fall av lungcancer. Bara i minskade hälso- och sjukvårdskostnader skulle det handla om drygt 136 miljoner kronor.

Vi vet att de som röker löper mycket större risk att få lungcancer. Om man minskar den delen minskar man påfrestningen i samhället, säger Inna Feldman.