Det handlar om ett förslag från en arbetsgrupp inom partiet som försökt utveckla partiets politik på skolans och förskolans område. Det ska behandlas på Moderaternas stämma i oktober.

Det rör sig inte om att partiet vill vinna röster bland väldigt morgontrötta tonåringar, som ju enligt vissa rön har ett större sömnbehov och kan ha det svårare att komma till sin rätt tidiga skoltimmar. Det gäller mer föräldrarnas, och mindre barnens, stressnivå.

Partiledningen tror att stressen som kan uppstå vid hämtning och lämning kan bli mindre om den första skoltimmen läggs senare och föräldrarna kan lämna ungarna på fritids först, utan att vara bundna till ett visst klockslag.

Jag tycker att vi ska uppmuntra alla kommuner till att ge så god flexibilitet som möjligt, säger partiledaren Anna Kinberg Batra, till Aftonbladet.

Stämman föreslås också säga ja till allmän förskola från två års ålder och mer barnomsorg på obekväm arbetstid.

Alla förslag som förutsätter mer personal kostar pengar och det följer inte med någon finansiering, säger Lena Hallengren, talesperson i skolfrågor i riksdagen för Socialdemokraterna.