När Hållängets förskola i Örnsköldsvik firar lucia i år är föräldrarna inte välkomna.

Anledningen är, enligt förskolechefen Helena Nurmesjärvi, omsorg om barnen.