Enligt ett pressmeddelande från EU-parlamentet har parlamentet och ministerrådet kommit överens om ett nytt förslag till dataskyddslagstiftning, som innebär att medlemsländerna kan förbjuda företag att hantera data från alla under 16 år.

Förslaget har fått företag som Google, Facebook och Twitter att gå i taket, rapporterar Financial Times.

Branschen har bedrivit en intensiv lobbykampanj för att åldersgränsen skulle stanna vid den gräns som gäller i dag, 13 år.

Om förslaget blir verklighet kan det hota affärsmodellen för många företag som tillhandahåller tjänster inom sociala medier. Tonåringar är en viktig målgrupp eftersom de ofta är snabba med att haka på nya trender, rapporterar Computer Sweden.