Valstaskolan försvinner

Valstaskolan blir ett minne blott juni 2020. Då läggs skolan ned.

31 januari 2018 16:00

Valstaskolans mellanstadieskola lades ner mars 2017. Nästa steg är att ta bort skolans högstadiedel. Från hösten 2018 stoppas intagandet av elever på årskurs 7.

Susana Olsson Casas, chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun, förklarar att Valstaskolans övriga verksamhet, det vill säga årskurs 8–9 är kvar än idag.

– Men när sista kullen elever slutar, då kommer inte Valstaskolans verksamheter vara kvar längre. Juni 2020 går de sista årsniorna ut, säger hon.

Enligt Johan Henrikson (M), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, är beslutet inget nytt.

– Avvecklingen av skolan har vi berättat om ett antal år.

Hela Steninge- och Valstaområde får dock en annan högstadieverksamhet, med start nu i hösten. Eleverna kommer att erbjudas plats på en ny högstadieskola, som kommer att ligga vid Steningehöjdens skola. TIll hösten kommer det att finnas paviljonger då den nya delen kan börja byggas. Bygget blir klart hösten 2019.

– Så första året kommer verksamheten vara i paviljonger, säger Susana Olsson Casas.

På sikt blir det två högstadier i området. Det är dock inte bestämt var det andra högstadiet ska placeras.

Medan Valstaskolan försvinner så växer Sagaskolan och Eddaskolan, som från hösten utvecklas till låg- och mellanstadieskolor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago