Uppsalaförsamling fyller 150 år

Från syjunta till frågesport och arbete för miljön. Församlingen i Österledskyrkan har samlat människor i 150 år.

18 november 2017 07:30

– Vår äldsta medlem var faktiskt med även i det gamla missionshuset, säger Anders Jarl.

Han har varit pastor i Österledskyrkan i bara fyra år, men han har ändå bra koll på församlingens långa historia. Med hjälp av en plansch på väggen vid entrén berättar han hur allting startade med att en präst från Gamla Uppsala bildade en missionsförening. Till en början fungerade det som syförening, och kyrkan som vi nu står i byggdes först 1928 – drygt 60 år senare. Den historiska genomgången på väggarna fortsätter hela vägen in i en stor fikasal, där en sista plansch berättar att man i år firar 150 år som församling.

I dag är det tomt och stilla i salen, men så ser det inte alltid ut. På tisdagar samlas till exempel församlingens pensionärer för att promenera och tävla i frågesport.

– Firandet har pågått hela året. Det är verkligen en mötesplats för alla åldrar, och på något sätt känns det unikt att församlingen består av allt från nyfödda barn till vår äldsta medlem som är 95 år, säger Anders Jarl.

Men det är inte bara 150 år som firas. För 30 år sedan byggdes kyrkan ut och blev större med en helt ny del, och alldeles intill ingången till kyrkosalen står två stora fotocollage på rad. Collagen består av ett 50-tal gamla fotografier som visar hur en byggfirma tillsammans med idéellt arbete från församlingsmedlemmar såg till att den nya delen med tre våningar byggdes klart. Även det är ett jublieum som på olika sätt uppmärksammats under året. Fotona är tagna av en medlem som är kvar i församlingen än i dag, och de visades upp för första gången under "Minnenas kväll" – ett tillfälle tidigare under hösten där medlemmarna samlades för att se tillbaka på åren som gått.

– Det är lite som ett dubbelt jubileum och kvällen bjöd på mycket nostalgi, säger Anders Jarl.

I dag har församlingen 180 medlemmar, men så många som flera hundra personer träffas i kyrkans olika aktiviteter. Förutom gudstjänsterna, som Anders Jarl menar är navet i församlingen, finns här till exempel en scoutverksamhet, musikskola och annat för blandade åldrar.

Från en trappa ned hörs lek och barnskratt. Den här veckan har alla skolelever i Uppsala höstlov, men längst ned i Österledskyrkan håller fritids öppet precis som vanligt. Trots att eftermiddagsmörkret börjat falla är det fortfarande en handfull barn kvar som spelar kort och umgås. Även äldre barn och unga vuxna träffas och umgås genom sektionen "Tonår". Det började för fem år sedan med att en av ungdomarna fick med sig en kompis. I dag har gruppen vuxit till ungefär 25 personer. Gruppen träffas varje fredag och Anders Jarl menar att ungdomarna fyller en viktig roll i församlingen.

– I tonåren när många människor är identitetssökande kan det finnas ett större behov av att tillhöra en grupp. Här finns många positiva ledare som får med sig andra ungdomar, säger Anders Jarl.

Nu går jubilemsåret mot sitt slut och i slutet av november deltar Österledskyrkan i det som kallas "globala veckan". Det är ett tillfälle när kyrkor och församlingar över hela landet uppmärksammar frågor som de tycker är viktiga, och i år är temat "Hållbar värld för alla". Veckan inleds och avslutas med en gudstjänst för att lyfta frågan om miljö och hur vi förvaltar vår jord. Vad som händer där emellan är ännu inte klart, men Anders Jarl är glad över att frågan uppmärksammas.

– Det är ingen skillnad om man tror på Gud eller inte, utan det är en viktig fråga för oss alla, säger Anders Jarl.

Fakta

Församlingen i Österledskyrkan

Församlingen började som en förening för 150 år sedan.

När medlemmarna i föreningen ville fira egna nattvardsgudstjänster blev föreningen en egen församling.

Redan från början arbetade församlingen med musik och studier och man riktade sig till människor i alla åldrar.

Förutom musikskola och fritids arbetar församlingen med integration och verksamhet för äldre.

Sedan fem år tillbaka är församlingen en del av kyrkosamfundet Equmeniakyrkan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Dahlin