UNT har tidigare rapporterat att dagverksamheten Crossroads föreslås avvecklas efter årets slut. Orsaken är enligt socialnämndens ordförande Kjell Haglund (V) bland annat att tiggare "har haft det för bra i Uppsala"

– När vi drog igång verksamheten var det många barnfamiljer som kom hit för att tigga, men så är det inte längre. Nu är det i huvudsak vuxna människor som kommer hit och de behöver ett annat slags stöd än det stöd som den ursprungliga verksamheten som var inriktad på barnfamiljer erbjuder. Därför har vi gjort bedömningen att verksamheten kan avvecklas efter årets slut, sade Kjell Haglund till UNT tidigare.

LÄS MER: Minskad service för EU-migranter

På socialnämndens sammanträde på onsdagen togs ärendet upp och en enig nämnd beslutade att rekommendera kommunstyrelsen att under 2018 avveckla samarbetet med Crossroads.

– Vi i Alliansen har tidigare förespråkat förändrade insatser mot målgruppen socialt utsatta EU-medborgare. Vi vill se att socialnämnden fortsätter sitt viktiga arbete i samarbete med polis och civilsamhälle. Därtill vill vi att insatserna från den rumänsktalande uppsökaren, som erbjuder stöd och hjälp till barn under 18 år, ska utökas och permanenteras, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd och vice ordförande i socialnämnden, i ett pressmeddelande.

Det slutgiltiga beslutet om Crossroads framtid tas i december.