Reningsverket i södra Uppsala behöver expandera för att möta framtida krav på omhändertagande av bland annat läkemedelsrester och mikroplaster. Ett av flera projekt är nya övertäckta bassänger på det tidigare båtvarvets mark, strax intill åpromenaden vid Fyrisån norr om Kungsängsbron. Byggstarten ligger enligt kommunala bolaget Uppsala vatten och avfall flera år fram i tiden, men redan nu startar planeringen för hur området ska utformas. En viktig fråga blir hur gång- och cykelstråket ska skyddas när reningsanläggningen kryper närmare ån.

– Det kommer att bli någon form av insynsskydd med växtlighet, för att det ska se trevligt ut för dem som passerar förbi. Om det blir en mur med växtlighet eller någon annan utformning får landskapsarkitekterna titta på, säger Hans Hörting, projektledare vid Uppsala vatten.

I dag är delar av marken så kallad prickmark som inte får bebyggas. Därför krävs en ny detaljplan innan utbyggnaden kan starta. Om tidsschemat håller kan den nya planen klubbas mot slutet av nästa år.

De nya övertäckta bassängerna är ett av flera kommande utbyggnadsprojekt som krävs för reningen av avloppsvattnet när staden växer. Byggstart beräknas omkring 2024-2025 om inga oväntade hinder dyker upp. Andra ombyggnader på området kommer att starta tidigare.

LÄS MER: Lukten upprör i nybyggda Kungsängen

Samtidigt pågår en utredning av reningsverkets framtid på lång sikt, med start 30 år framåt i tiden och fram mot 2100. Kärnfrågan är om verket ska bli kvar på nuvarande plats eller flyttas, oklart vart. När staden växer söderut påverkas fler boende av lukten från verket i Kungsängen, samtidigt som marken blir allt attraktivare för bostäder. I andra vågskålen ligger det faktum att en flytt av ett stort reningsverk är ett gigantiskt projekt som sannolikt skulle bli Uppsalas dyraste någonsin. Mellan fem och tio miljarder kronor är beräkningar som nämnts hittills.