Under onsdagen presenterade de en satsning på 48 miljoner kronor för att öka tillgängligheten i länets sjukvård. Från januari 2019 ska det ta max tre dagar att få en medicinsk bedömning.

– För att klara av den nya nationella garantin så kommer vi att införa professionsneutrala medicinska bedömningar på vårdcentralerna, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen i region Uppsala.

I klartext innebär det att även exempelvis sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter kommer att få göra en första medicinsk bedömning. På så sätt väntas köerna på vårdcentralerna minska, enligt Malena Ranch.

Artikelbild

| Övre raden är snittet för tillgänglighet i andra landsting. Nedre raden visar Uppsalaregionens tillgänglighet som är: Telefontillgänglighet primärvård 86 %, läkarbesök primärvård 86%, första besök i specialiserad vård 84 % och operation/åtgärd 83 %

– Det är också en tuff arbetsmiljö för de sjuksköterskor som tar hand om det stora inflödet av telefonsamtal till länets vårdcentraler. Därför kommer en del av pengarna gå till att utbilda fler i telefonrådgivning, säger Malena Ranch.

I primärvården kommer även resurser till nationellt kliniskt kunskapsstöd och ökad hemmonitorering att tillföras. Det senare handlar exempelvis om it-teknik i hemmet åt diabetiker.

Den andra delen i S och MP:s satsning på tillgänglighet handlar om att införa så kallade patientkontrakt. Alla patienter ska få ett skriftligt dokument där kontaktperson och tid för när vården återkommer ska gå att hitta.

– Det handlar om att vi både vill få en mer patientfokuserad vård med bättre bemötande, plus att vi tror att vårdköerna kommer kortas med detta verktyg, säger Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande.

Artikelbild

| Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande, Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande och Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

I Halland och Kalmar samt på vissa vårdavdelningar inom region Uppsala har arbetssättet redan provats med gott resultat, enligt henne.

– Vi har hög kvalitet på vården i vårt län, men mycket tid går åt till att svara på samtal från patienter och anhöriga som känner oro. Därför vill vi satsa på bemötandefrågor som bidrar till mer trygghet, säger Vivianne Macdisi.

Artikelbild

| Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande, Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande och Malena Ranch (MP), vårdstyrelsens ordförande.

Samtidigt hoppas hon att samarbetet mellan olika vårdenheter inom regionen ska bli bättre genom att de inblandade måste skriva patientkontrakten tillsammans.

– Störst nytta av en mer patientfokuserad vård kommer äldre och multisjuka personer ha. Den som bor exempelvis i Östhammar kommer, då vården blir mer samordnad, kunna göra flera sjukvårdsärenden på en gång i Uppsala, istället för att behöva åka flera gånger i veckan, säger Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande.

Hur går det med de stängda vårdplatserna på Akademiska sjukhuset, som bidrar till köbildningen på akuten? I januari var 80 platser stängda på grund av personalbrist.

– Det går åt rätt håll. 19 nya vårdplatser har just öppnats, men vi håller med om att vi behöver fortsätta arbeta med personalfrågorna. Samtidigt kommer de planerade åtgärderna inom primärvården och våra mobila hemsjukvårdsteam förhoppningsvis också att minska trycket på akutmottagningarna, säger Börje Wennberg och Vivianne Macdisi.