Vägen fram till ett nytt regionstyre

De nya regionråden tillträder vid årsskiftet. Men redan vid fullmäktigesammanträdet kan den nya regionstyrelsen tillträda.

26 oktober 2018 15:15
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer