– Vi utvecklar en metod för att hitta stora och små blodmaskar hos hästar, med det slutliga målet att förebygga utveckling av resistens mot avmaskningsmedel, säger Ruta Upite, en av 23 studenter som deltar i projektet.

Blodmaskar är en vanlig parasit hos hästar. Vid kraftiga angrepp av liten blodmask drabbas hästarna av bland annat avmagring, nedsatt allmäntillstånd och diarré. Vid angrepp av stor blodmask är symtomen hos hästarna bland annat kolik, inflammation och blodproppar.

Julia Giertta förklarar:

Artikelbild

| Jonas Nielsen, Julia Giertta, Margareta Krabbe, Ruta Upite och Oliver Mantovani har möte om projektet på BMC.

– Resistensen är just nu inte ett problem i Sverige, men den kommer att bli det och är det redan i England på grund av över/feldosering. Det har gjorts alltför lite forskning på det här området, säger hon.

Studenterna får in avföringsprover från häst som de nu undersöker för att hitta de olika blodmaskarna och kunna lära sig att skilja på dem.

– Vi jobbar proaktivt för att göra en bra och säker metod innan resistensen sprids. Resistensen mot avmaskningsmedel kan även drabba andra arter av djur, till exempel får. Vi försöker också utveckla metoden till att vara så billig och enkel som möjligt, säger Jonas Nielsen.

Projektet utvecklas nästan enbart av studenterna själva. De jobbar i olika grupper, bland annat med marknadsföring för att nå ut till företag och allmänhet. Studenterna kan också konstruera sina egna verktyg för att också kunna få fram forskningsresultat.

Artikelbild

| Ett av flera avföringsprov som det forskas på.

– En anledning till att jag sökte till projektet är just att vi får bestämma mycket själva, säger Oliver Mantovani.