Uppsalahem har kvar den egna kön

Uppsalahem behåller sin interna kö även efter att bostadsförmedlingen startat.

5 maj 2015 09:34

De cirka 11 000 personer som idag har hyreskontrakt med Uppsalahem kan välja att anmäla sig till kommunens bostadsförmedling som etableras nästa år. De kan på så sätt köa till en annan lägenhet hos Uppsalahem eller hos någon av de privata fastighetsägarna.

Men det är inte deras enda chans att få en ny bostad hos Uppsalahem. Orsaken är att Uppsalahem kommer att behålla en intern kö som enbart omfattar det egna beståndet, trots inrättandet av bostadsförmedlingen. De boende kan med andra ord byta mellan Uppsalahems lägenheter. Samma sak kommer att gälla Studentstadens hyresgäster.

Regeln om att den intjänade kötiden hos Uppsalahem raderas år 2023, sju år efter att bostadsförmedlingen startats, kommer att omfatta inte bara dem som står i kö hos Uppsalahem utan även dem som är hyresgäster hos Uppsalahem.

Orsaken är att den som bor hos Uppsalahem automatiskt får räkna boendetiden som kötid när personen i fråga söker en ny bostad hos Uppsalahem. Om dessa personer ansluter sig till bostadskön kommer alltså även de att ha med sig kötid i bagaget, en kötid som de alltså inte kan tillgodoräkna sig efter 2023.

Den som anmäler sig till den nya bostadskön redan från start kommer å andra sidan att ha tjänat in sju års kötid hos kommunens bostadsförmedling när den kötid de intjänat hos Uppsalahem utraderas.

Claes Pile vid Hyresgästföreningen ser positiv på att Uppsala får en bostadsförmedling.

– Det blir enklare och mer överblickbart för hyresgästerna. Även för fastighetsägarna innebär en enda kö en förenkling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters