Uppsala laddar för supervalborg

Sista april infaller på en måndag och förutsättningarna finns för en riktigt lång valborgshelg. Fler festdagar och potentiellt fler besökare gör att Uppsala tar höjd i förberedelsearbetet.

8 april 2018 07:00

– Vi måste rusta för hela helgen. Vi förbereder oss för fyra dagar och det kräver resurser. Väldigt många unga förbereder sin alkoholdebut och mycket händer dagarna före valborg, säger Hilde Wiberg, verksamhetschef vid Uppsala ungdomsjour.

Hon är även samordnare för den sociala insatsen kring valborg.

Enligt Hilde Wiberg var alkoholdrickandet tidigare koncentrerat till en dag, sista april, men festligheterna har de senaste tre åren spridit ut sig över fler dagar.

– Det har blivit en långhelg. Även om nationernas firanden är för studenter så påverkar det den yngre generationen mycket eftersom de vistas ute i samma utsträckning. Många föräldrar har också blivit lyhörda för att valborg är en riskdag och unga kanske väljer att ha en föräldrafri fest på fredagen innan.

För att förbättra tryggheten för unga under 18 år under valborgshelgen finns ett servicecenter i centrala Uppsala, bemannat av socialtjänst och polis, från fredag till måndag. Det fungerar även som bas för nattvandrare och andra volontärer. Utöver det samarbetar man med ett flertal aktörer som UL, SJ, Röda korset, vaktbolag och föreningar.

Den långa helgen gör också att mycket av valborgmässoaftonens infrastruktur är tänkt att etableras redan fredagen 27 april. Det handlar om tillfälliga toaletter, sopkärl och trafikavspärrningar.

– Det är i förebyggande syfte. Vi vill att det ska vara tryggt, snyggt och säkert. Allt styrs av vädret och är det tillräckligt fint kommer folk hänga på stan redan under helgen för att fira in våren, säger Destination Uppsalas Anna Gozzi som projektleder valborgsfirandet.

Uppsalaborna kan även räkna med att träffa på värdar på stan redan under helgen. Dels ska de assistera till vid avspärrningar, dels dela ut vatten, kaffe och informationsfoldrar.

– Allt för att hjälpa alla som besöker Uppsala under valborg, förklarar Anna Gozzi.

Polisen räknar med att långhelgen kan öppna för en ökad tillströmning av besökare. Det är också något man tar i beaktning vid planeringen av arbetet. Målet är att firandet ska vara säkert och roligt för alla som deltar. En hjälp på traven är finväder med sol och värme.

– Jag hoppas på kalasväder. Är det grådaskigt och mulet har folk en förmåga att bli grinigare och gruffigare. Det är mycket folk på en och samma plats och polisiärt kan det bli rörigt emellanåt. Men det brukar vara hanterbart med tanke på att det är så många människor ute, säger Jonas Eronen, poliskommisarie i Uppsala.

Polisen i Uppsala räknar i år med att få stöttning av ridande poliser från Stockholm, liksom extra personalresurser från andra delar av regionen. Många poliser är i tjänst under valborg, även om myndigheten är försiktig med att nämna något exakt antal.

– Hur många vi är ute brukar vi inte nämna. Om en eventuell motståndare får tag på uppgifterna är det inte gynsamt för oss. Vi har ju i åtanke vad som kan hända med så mycket människor på en och samma plats, allt från olyckor till folk som kanske vill oss illa.

Händelser som terrorattacken på Drottningsgatan i Stockholm finns med i planeringsarbetet.

– Exakta detaljer kring det håller vi för oss själva, just med tanke på att motståndaren inte ska få någon information. Men det handlar inte bara om attacken i Stockholm utan generellt vad som har hänt i Europa, säger Jonas Eronen.

Valborg i Uppsala

Polisen uppskattar att det kan vara närmare 200 000 personer i centrala Uppsala vid de mest ansträngda tidpunkterna under valborg.

Sedan flera år tillbaka har flera aktörer valt att samverka kring förberedelserna. Cirka 40 organisationer är med i arbetet, som samordnas av Destination Uppsala. Arbetet startade i augusti 2017 inför årets firande.

12 områden är i fokus som säkerhet, sjukvård, sociala insatser, kollektivtrafik, information, sopor och skräp samt trafik och avstängningar. I år har man tagit höjd för en lång valborgshelg bland annat genom ökad infrastruktur och fler valborgsvärdar i city.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Linderoth