Det senaste stora mässlingsutbrottet drabbade Uppsala och Stockholms län 2013. Då konstaterades minst tolv fall av mässling på Akademiska sjukhuset.

– Det man gjorde därefter var att ta beslut om en rekommendation att all personal inom Region Uppsalas landstingsvård skulle kompletteras med vaccination mot bland annat mässling, säger Helena Palmgren, tillförordnad smittskyddsläkare på Region Uppsala.

Inom de närmsta dagarna skickar smittskyddsenheten ut en ny uppmaning till alla verksamhetschefer i länet att man ska se över hur mycket skydd personalen har och att kompletterande vaccination ska erbjudas gratis för vårdanställda.

Region Uppsala kan även komma att införa krav på vaccinering inom vissa delar av sjukvården.

– Det har kommit önskemål från skyddsombud om att vi ska införa krav på vaccination för vissa enheter. Vi har ju inga obligatoriska vaccinationer i Sverige och kan inte tvinga personal att vaccinera sig. Men vi ska nu diskutera om ett krav för att bli anställd på vissa enheter, exempelvis inom neonatalvården, kan införas. Motivet ska då vara att skydda patienterna, säger Helena Palmgren.

Tidigare i veckan konstaterades det då tolfte fallet av mässling i Göteborg. En sjukhusanställd som vistats på förlossningsavdelningen vid Östra sjukhuset var smittad och därmed kunde även 63 nyfödda barn ha smittats. Barn vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet först vid 18 månaders ålder och nyfödda tillhör därför en av riskgrupperna.

En liknande situation som den i Göteborg kan uppstå i Uppsala.

– Risken i vårt län är inte större på grund av det som hänt i Göteborg, men risken för att något liknande händer finns. Det såg vi senast 2013, säger Helena Palmgren.

Riskgrupperna för mässling är nyfödda som ännu inte hunnit få vaccination, de som har valt att inte vaccinera sig och personer födda mellan 1960–82.

– I gruppen personer födda innan 1960 bedöms 95 procent av befolkningen vara skyddad eftersom många haft mässling. År 1970 började man vaccinera men många fick bara en spruta och man behöver två för att få långtidsskyddet, något som infördes 1982. I gruppen personer födda efter 1982 bedöms också 95 procent vara skyddade, säger Helena Palmgren.

Med tanke på att skyddet mot mässling generellt är starkt i Sverige är det låg risk för personer i riskgrupperna att smittas inom landet, ofta smittas personer utomlands.