Nöjdaste resenärerna åker med Karlstadsbuss, där 84 procent är nöjda med sina resor.

För UL:s del är det 59 procent som uppger att resorna är till belåtenhet. Rikssnittet är 58 procent.

– Vi har gjort stora förändringar i stadsbusslinjenätet, det väcker alltid en del frågetecken hos resenärerna. Betyget är lägre än vad det skulle varit annars, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Andra faktorer som påverkat resenärernas upplevelse är problem med överfulla tåg på Upptågets sträcka mellan Gävle och Uppsala.

– Vi har dessutom haft problem med inställda avgångar mellan Sala och Uppsala. Det väcker missnöje, menar Bertil Kinnunen, som dock påpekar att nya tåg är beställda till hösten 2019.

Åtta av tio, eller 78 procent, är dock nöjda med sin senaste UL-resa. Snittet bland de undersökta bolagen är 76 procent kundnöjdhet.

När det kommer till marknadsandelar av de olika trafikslagen, hamnar UL högre upp i rankningen med 29 procent, vilket är den fjärde största andelen jämfört med övriga län. Snittet i riket är 27 procent och SL toppar listan med 56 procent.

– Men det innebär inte att vi ska slå oss till ro. Tryggheten på våra bussar och tåg måste öka och punktligheten förbättras, säger Bertil Kinnunen.

Totalt är det 6 037 personer, lika många kvinnor som män, i Uppsala län som besvarat frågorna i kollektivtrafikbarometern under 2017.

anna.hellberg@unt.se