Spårvagnsinvesteringen ingår i det paket som regeringens särskilde utrerare, Johan Edstav (MP), just nu förhandlar med Region Uppsala och Uppsala kommun. Förhandlingarna ska i stora drag handla om tre saker: Fyrspår mellan Uppsala och Stockholm som staten ska bekosta, 50 000 nya bostäder som kommunen ska se till att bygga och om en statlig medfinansiering av spårvagnstrafik i Uppsala.

– För att klara en utbyggnad med så många nya bostäder behöver vi en spårvagnssatsning främst mellan Södra staden och ett nytt stationsläge i Bergsbrunna. Det är en del av förhandlingen med staten, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Målet är att få till ett avtal som kan presenteras för kommunstyrelsen den 13 december. Men redan nästa vecka väntas politikerna i arbetsutskottet kunna ta ställning till ett första förslag.

Artikelbild

| Det är en del av förhandlingen med staten

Hur mycket pengar staten är beredd att satsa vill inte Erik Pelling gå in på. Inte heller om kommunen fått något bud.

Johan Edstav vill över huvud taget inte kommentera en spårvagnssatsning.

– Det finns det en massa olika frågor i den här förhandlingen. Regeringens mål är att Uppsala kommun ska förbinda sig att bygga fler bostäder, säger han.

Centern och Kristdemokraterna i Uppsala är kritiska till hur processen sköts. Jonas Segersam (KD), som själv är för en spårvagnsutbyggnad, ser den förhandling som nu äger rum som ett miljöpartistiskt projekt med målet att plocka politiska poäng. Han tycker inte att staten ska försöka sätta villkor för utbyggnaden.

Artikelbild

| Optimist. Erik Pelling (S) anser att kommunen måste agera snabbt.

Kommunalrådet Stefan Hanna (C) anser att förhandlingarna forceras fram i ett försök att tvinga på Uppsalaborna en spårvagnslösning.

– Vi är inte spårfientliga. Men det måste finnas ett bra underlag innan vi tar beslut om mångmiljardinvesteringar i spårvagnar, det har vi inte idag.  Dessutom anser jag att ett sådant här stort beslut måste kunna förankras och diskuteras. Den demokratiska processen får icke godkänt, säger han.

Erik Pelling håller med om att det går fort men anser att det är ett måste.

– Vi har en unik chans att få till en utbyggnad med fyrspår som vi jobbat för så länge. Johan Edstavs mandat går ut vid årsskiftet, sedan ska regeringen säga ja till Trafikverkets investeringsplan för de kommande åren. Vi måste gilla läget, säger han.

Demokratin då. Det blir kort om tid att diskutera en så stor investering?

– Vi kommer att hinna med den vanliga beslutsprocessen, säger Erik Pelling.

Johan Edstav säger att regeringen inte tvingar på kommunerna något.