Sedan i februari 2016 har renoveringen av Universitetshuset i Uppsala pågått. Under tiden har huset hållits stängt och man har flyttat all verksamhet till andra lokaler. Nu är – sedan ungefär en månad tillbaka – huset åter i bruk. Detta trots att en del mindre renoveringsåtgärder kvarstår. Den 6 oktober väntas man officiellt återöppna huset.

Parallellt med renoveringsarbetet så håller Statens Fastighetsverk på med en upprustning av det exteriöra.

– De byter ut fasadstenar som har vittrat sönder av miljöföroreningar. Det arbetet kommer att hålla på året ut, säger Lars-Erik Waldenström, projektledare vid Uppsala Universitet.

I dagsläget har ungefär 1500 stenar bytts ut och fler ska det alltså bli.