Elias Payam hejar glatt på Arne, och lyfter vant över honom från sängen till hans rullstol. Elias kom till Sverige som 16-åring 2015, efter att ha flytt dödshot i Afghanistan. Han har nu en tillsvidaretjänst inom hemsjukvården, ett arbete han måste lämna för att söka nytt arbetstillstånd i Iran. Vilket inte bara drabbar honom själv, utan även hans brukare.

– Det är väldigt jobbigt för Arne när det kommit hit nya vårdare. Det har varit fantastiskt bra med Elias, och det är en stor trygghet att veta att det är han som är här, säger Tomas Söderberg, son till brukaren Arne.

Tidningen har tidigare berättat om Elias Payam, som skulle utvisas till Afghanistan där han riskerar dödsstraff. Allt på grund av ett misstag i hans pass, som den afghanska ambassaden erbjöd sig att rätta till. Men trots det lät Migrationsverket honom inte hämta ut passet för att få det korrigerat, vilket behövdes för att ansöka om arbetstillstånd. När han till slut fick ut sitt pass och kunde korrigera felet hade ärendet om arbetstillståndet kommit upp i kammarrätten, och där ges nytt prövningsbeslut i fall som kan verka prejudicerande. Elias Payams fick då besked att han var tvungen att ta tjänsteledigt från sitt jobb på hemsjukvården för att åka till Iran, där han skulle behöva ansöka om nytt arbetstillstånd för det tillsvidarejobb han redan har.

Artikelbild

| Elias Payam har fast tjänst på hemvården där han jobbat sedan 2017.

– Myndigheterna motarbetar varandra. Vi har hållit på i flera år för att få det att fungera med pappa. Det är svårt att få tag på folk som har den här kompetensen som Elias har, och nu skickar de iväg honom, säger Tomas Söderberg.

Elias Payam har arbetat på Svartbäckens hemvård sedan november 2017 och är enligt kollegor och brukare en väldigt viktig resurs.

– Det är inte bara ett jobb, utan jag lär mig om människor, säger Elias Payam.

Tomas Söderberg har JO-anmält Migrationsverket för deras agerande i frågan.

Artikelbild

| Arnes familj är oroade för vad som ska hända om Elias Payam tvingas lämna Sverige.

­– Om det ändå hade funnits ett motiv för tvinga honom att lämna landet. Det här är ett system som är helt oacceptabelt i Sverige, säger han.

Elias Payam berättar att han enligt sin advokat har en femtioprocentig chans att få arbetstillstånd om han åker till Iran. Skulle han nekas får han inte återkomma.

Artikelbild

| Tomas Söderberg, som är brukaren Arne Söderbergs son arbetar hårt för Elias ska få stanna i Sverige.

– Jag vill bara veta varför jag måste åka, jag har alla papper, pass och arbete, säger Elias Payam.

Ett verkställningshinder är inskickat till Migrationsverket som ett sista försök att stoppa utvisningen.