Från den 1 december 2019 är det inte längre tillåtet med utsläpp av wc-vatten från ett reningsverk i en del av Näs Focksta, som ligger cirka en mil sydväst om Uppsala.

Det beslutade miljönämnden vid sitt senaste sammanträde.

Enligt tillståndet är reningsverket dimensionerat för 16 hushåll. Men vid en inspektion framkom att 60 hushåll är kopplade till anläggningen.

"Verksamhetsutövaren har trots flera påpekanden underlåtit att genomföra den nödvändiga ombyggnaden av reningsverket", skriver miljönämnden.

Enligt nämnden saknas tillstånd för den faktiska miljöbelastningen och om inte förbudet åtlyds kan ett vite på 500 000 kronor komma att dömas ut.