Arlandapolisen stoppade ett svenskt pass som skulle skickas ut ur landet. "Det kan ha varit en förberedelse till människosmuggling", säger stationsbefälet Birgitta Ejremyr.

Det var på fredagskvällen som passet påträffades i ett paket hos en budfirma. Varken avsändaren eller mottagaren var den rätta innehavaren av passet.

Brottsrubriceringarna är olovligt förfogande och egenmäktigt förfarande.

– Det är inte ovanligt att vi hittar pass som ska skickas ut från Sverige, uppger Birgitta Ejremyr.