Det var i lördags som två barn som åkte pulka på Gamla Uppsala högar skadade sig så illa att de transporterades i ambulans till Akademiska sjukhuset

Båda olyckorna skedde genom att barnen körde in i staketet som omgärdar högarna. Efter olyckorna hörde föräldrar av sig till UNT för att varna andra om olycksrisken.

LÄS MER: Förälder: Ta bort staketet vid backen

Enligt närboende har staketet närmast Uppsala gamla kyrka tidigare vintrar tagits bort och flera föräldrar tycker att staketet helt eller delvis kan tas bort ifall det inte gör någon nytta längre.

Men nu svarar Mathias Jonsson, fastighetsförvaltare på Statens fastighetsverk, att staketet gör nytta.

2015 tog Statens fastighetsverk över förvaltningen av Uppsala högar från Riksantikvarieämbetet.

– Syftet med staketet var från början att skydda fornminnena från slitage. Tidigare satt även skyltar om tillträdesförbud på platsen. I dagsläget finns inget sådant förbud. Detta med staket eller inte är en svår balansgång för oss. Dels är vårt uppdrag att skydda fornminnen, dels vill vi förstås göra dem så tillgängliga och kända för allmänheten som möjligt, säger Mathias Jonsson.

Som svar på föräldrarnas fråga om staketet och pulkaåkningen, säger han:

– Jag har själv barn och tycker det är jättetråkigt att barn gjort illa sig här. Det är inte förbjudet att åka pulka på högarna, men högarna är heller inte avsedda för det ändamålet och man åker därför pulka här på egen risk, lika mycket som de som cyklar här gör det på egen risk, säger Mathias Jonsson.

Han anser att eftersom deras uppdrag enligt kulturmiljölagen är att skydda högarna så ska de inte uppmuntra till pulkaåkning.

– Därför kommer vi inte ta bort staketdelar, även om vi såklart förstår att det är lockande och kul att åka här, säger Mathias Jonsson.

Att delar av staketet monterats bort tidigare vintrar, är inte något han känner till, men säger att det kan ha skett under Riksantikvarieämbetets tid som förvaltare.