Akademiska sjukhuset gick upp i stabsläge till följd av materialbristen sedan Apotekstjänst inte klarat av sina leveranser. 

Stabsläge innebär enligt Socialstyrelsen att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om situationen, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Enligt sjukhuset har en strategisk och operativ grupp nu tagit över arbetet från lokal stab för att arbeta långsiktigt med frågor om inventering, lager, uppackning, akuta beställningar och materialförsörjning.

Stabsläget för regionen avslutades i fredags men behölls på Akademiska sjukhuset fram tills i dag.