Under den här veckan får du väja för 35 små trälådor som står utplacerade på olika platser i stationsområdet. Bland annat vid trapporna upp till perrongen, vid ingångarna till stationshuset och vid övergångsställena på Kungsgatan. I varje låda finns utrustning som känner av mobiltelefoners wifi-uppkoppling, och som på så vis räknar hur många personer som passerar. Tekniken registrerar inte dig som person och är godkänd av Datainspektionen.

­– Vi gör det här för att få veta hur många som rör sig var, hur och i Resecentrum. Utifrån den kunskapen kan vi utveckla Resecentrum och göra prognoser för vad vi kommer behöva förändra på platsen allteftersom Uppsala byggs ut. Till exempel ser vi redan att det är ganska trångt i en av entréerna, och vi kan se hur trafikljusen på Kungsgatan fungerar för folk, säger Ola Kahlström som är strategisk samhällsplanerare på Uppsala kommun.

Kommunen gör projektet tillsammans med Region Uppsala, Jernhusen och Trafikverket. Räknemaskinen kan inte avgöra om du färdas till fots, i bil eller på cykel, och saknar du en mobiltelefon eller har den avstängd kommer du inte ens med i statistiken. För att få veta hur människor färdas och hur många som färdas på de olika sätten, kompletterar projektgruppen siffrorna med intervjuer.

Artikelbild

–­ Vi frågar om hur de tagit sig dit, hur de ska ta sig därifrån, vart de ska och om vilka funktioner i Resecentrum som är viktiga för dem. Vi vill veta vad som är viktigt för alla grupper, oavsett om de har en smartphone eller inte, säger Ola Kahlström.